دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان
نسخه چاپی

مهرنوش طاهرخانی

اطلاعات تماس
مرتبه علمی
استادیار
دانشکده
دانشکده برق وکامپیوتر
گروه صنایع
درباره
آخرین به روزرسانی: 2031/06/03

1.

Ph.D


مهندسی صنایع, علوم تحقیقات تهران, تهران, ایران, 1396

مقالات

Farsi

2.

ارائه مدل برنامه ریزی تولید با در نظز گرفتن سطح مسئولیت پذیری کارکنان


Authors:
دهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع دانشگاه تهران, Year. 1392,
3.

توسعه یک مدل زنجیره تامین چهار سطحی دو هدفه با استفاده از روش STEM


Authors:
مجله علمی-پژوهشی مدیریت تولید وعملیات(POM), Year. 1395,

English

1.

Mixed-integer Linear Programing Model for Multi-Product Scheduling with a Tree-like Structure


Authors:
IIEC 2017: International Conference on industrial Engineering,Babolsar,Iran, Year. 2017,
2.

The investigation of the impacts of advanced consistency mechanisms of organizational process integration


Authors:
Journal of basic and applied scientific Research, Year. 2013,
3.

Determination of material flows in multi-echelon assembly supply chain


Authors:
Journal optimization in industrial engineering, Year. 2012,
4.

An MILP approach for scheduling of tree-like pipelines with dual purpose terminals


Authors:
International Journal of Engineering, Year. 2017,
5.

An Improved Optimization Model for Scheduling of a Multi-Product Tree-Like Pipeline


Authors:
Iranian Journal of Optimization (IJO), Year. 2019,
1.

UCT Journal Of Research in Science Engineering and Technology


2013- سردبیر,
Top