دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان
نسخه چاپی

مهري تلخابي

اطلاعات تماس
-
فکس: -
آدرس: گروه ادبیات -دانشگاه آزاد زنجان
مرتبه علمی
استادیار
دانشکده
دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
گروه زبان وادبیات فارسی
درباره
آخرین به روزرسانی: 2020/25/12

1.

Ph.D


زبان وادبیات فارسی , دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم وتحقیقات , تهران , ایران , 1388/3/21
Thesis Title:ساخت شناسی غزلیات حافظ (تحلیل یک صد غزل حافظ از منظر ساختارگرایی وپساساختارگزایی
Supervisor:دکتر مظاهر مصفا
1.

انگلیسی -عربی


صحبت: Good, خواندن: Good, نوشتن: Good
1.

ریاست دانشگاه آزاد زنجان پژوهشگر برتر سال 97دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد زنجان


1397,
2.

پژوهشگر برتر استان زنجان در سال 1389


1389,

Ph.D

1.

ادبیات معاصر -تحقیق در متون حماسی -روش تحقیق -نشانه شناسی و...


آبان 99-بهمن 99 دانشگاه آزاد اسلامی زنجان ,Ph.D.
1.

همایش بین المللی زبان وادبیات فارسی


انجمن ترویج زبان وادبیات فارسی -دانشگاه زنجان , دانشگاه زنجان , انجمن ترویج زبان وادبیات فارسی , 8, دیالکتیک مرگ وزندگی در شعر خیام , 1392/6/13 1392/6/15, سخنرانی, Lecturer
1.

نقد کهن الگویی آثار برتر ادبیات کلاسیک


Status: Completed, Executers: دکتر مهری تلخابی, Sponser: دانشگاه آزاد خدابنده, Location: دانشگاه آزاد خدابنده, Main Partners: -, 1393-1394
2.

نقد شالوده شکنانه آثار منظوم دکتر قدمعلی سرامی


Status: Completed, Executers: دکتر مهری تلخابی, Sponser: دانشگاه آزاد خدابنده, Location: دانشگاه آزاد خدابنده, Main Partners: -, 1391-1392
3.

تحلیل ساختاری سه قطره خون اثر سوررئالیستی صادق هدایت


Status: Completed, Executers: دکتر مهری تلخابی , Sponser: دانشگاه آزاد خدابنده , Location: دانشگاه آزاد خدابنده , Main Partners: -, 1389-1390

راهنما

1.

تحلیل نقش پهلوانی رستم در دستگاه شهریاری


شمسی پزشکی,
M.A, زبان وادبیات فارسی, 1397
2.

شاهنامه به مثابه ادبیات داستانی با تامل بر داستان رستم وشغاد


صغری گنج خانلو ,
M.A, زبان وادبیات فارسی, 1397
3.

بررسی بن مایه های مکرر اشعار حسین منزوی


زهرا غیور سجاسی,
M.A, زبان وادبیات فارسی, 1396
4.

نگاهی به سبک شناسی انتقادی – اجتماعی پنجاه غزل از اشعار هوشنگ ابتهاج


مریم محمدی ,
M.A, زبان وادبیات فارسی, 1396
5.

بررسی تاریخ بیهقی در حوزه ادب تعلیمی


لیلا احدیان ,
M.A, زبان وادبیات فارسی, 1395
6.

سبک شناسی انتقادی رمان جزیره سرگردانی وساربان سرگردان اثر سیمین دانشور


علی بیات,
M.A, زبان وادبیات فارسی, 1395
7.

بررسی زمان در تاریخ بیهقی


حمیده محمدی,
M.A, زبان وادبیات فارسی, 1395
8.

سبک شناسی انتقادی آثار فریبا وفی


رقیه موسوی ,
M.A, زبان وادبیات فارسی, 1394
9.

شاخصه های سبک زنانه در آثار فریبا وفی


زیبا فقیهی ,
M.A, زبان وادبیات فارسی, 1394
10.

سیمای زن در اشعار حسین منزوی


محمد محمدی ,
M.A, زبان وادبیات فارسی, 1394
11.

بررسی خزان وناامیدی در شعر شهریار


علیرضا کابلی ,
M.A, زبان وادبیات فارسی, 1394
12.

سبک شناسی انتقادی غزلیات حافظ


سعید اکبری ,
Ph.D, زبان وادبیات فارسی,

Referee

1.

نقد وبررسی اسطوره ها وافسانه های طارم


اصغر بهرامی هزارودی,
M.A, زبان وادبیات فارسی, 1395
2.

وصف در غزلیات حافظ


حسین فرجی ,
Ph.D, زبان وادبیات فارسی,
3.

تأثیر اندیشه¬های نوافلاطونی در آثار عطار نیشابوری با تکیه بر مثنوی¬های وی (اسرارنامه، الهی¬نامه، منطق¬الطیر و مصیبت¬نامه


سهیلا زینالی ,
Ph.D, زبان وادبیات فارسی,
4.

بررسی وتحلیل سبک فردی غزلیات حسین منزوی


رضا هادی لو ,
Ph.D, زبان وادبیات فارسی,
5.

بررسی وتحلیل تقابل های دوگانه غزلیات عطار با تکیه بر نظریه فرمالیسم


راضیه شهر آیادی,
B.Sc, زبان وادبیات فارسی,
6.

جلوه های شادی وطرب در آثار مولانا


فاطمه حسینی ,
Ph.D, زبان وادبیات فارسی,
7.

سفر در شاهنامه فردوسی


خالق شمسی ,
Ph.D, زبان وادبیات فارسی,

مشاور

1.

بررسی جایگاه زنان در رمان شوهر آهو خانم


مینا زادخوت ,
M.A, زبان وادبیات فارسی, 91
2.

هنر وصف در الهی نامۀ عطار


شلیره محمدی ,
Ph.D, زبان وادبیات فارسی, 1399
3.

جلوه های زن و زنانگی در داستان نویسی معاصر فارسی


سیمین پناهی فرد ,
B.Sc, زبان وادبیات فارسی, 1398
4.

روان شناسی کمال در کلیات سعدی


بهرام پور محمد علیزاده,
Ph.D, زبان وادبیات فارسی, 1397
5.

نماد واسطوره در آثار عطار با تکیه بر الهی نامه


ناهید محمد بیگی ,
Ph.D, زبان وادبیات فارسی, 1399
6.

نقد وبررسی کلیات سعدی با تکیه بر آرای یونگ


امیر نیک سرشت ,
Ph.D, زبان وادبیات فارسی, -
7.

بررسی وتحلیل عناصر کهن الگویی در غزلیات شمس


سوزان کریمی نژاد,
Ph.D, زبان وادبیات فارسی , 1394

داور

1.

بررسی و تحلیل خشم در قصائد خاقانی براساس نظریه روانشناسی آلفرد آدلر


ماهرخ محمدی ,
B.Sc, زبان وادبیات فارسی,
2.

تحلیل روانشناختی شخصیت داستانهای شاخص نوجوانان در دهههای هفتاد و هشتاد بر اساس نظریۀ کارن هورنای


ناصر پورحبیبی ,
B.Sc, زبان وادبیات فارسی,

Farsi

1.

نوفروشانیم و این بازار ماست


Authors: قدمعلی سرامی_ مهری تلخابی Mitra Mahdavi-Mazdeh,
فارسی, Publisher: انتشارات ترفند , 1392, اول , Original
2.

شاهنامه وفمنیسم


Authors: مهری تلخابیMitra Mahdavi-Mazdeh,
فارسی, Publisher: ترفند , 94, Original

Farsi

1.

انتشارات ترفند عشق است اگر حقیقتی است


Authors: مهری تلخابیMitra Mahdavi-Mazdeh,
فارسی , Publisher: ترفند , 95, اول , Original

مقالات

Farsi

1.

تحلیل مفهوم مرگ در شعر فروغ فرخزاد بر اساس نظریه استعاره شناختی


Authors: دکتر مهری تلخابی-حسین اریان
نشریه مطالعات زبانی بلاغی،, Vol. پیاپی ۲۲ , Year. (پاییز و زمستان ۱۳۹۹),
Download
2.

تحلیل گفتمان عرفانی حافظ در جدال با هژمونی تصوف (بر اساس نظریه تحلیل گفتمان انتقادی)


Authors: دکتر مهری تلخابی
فصلنامه عرفان اسلامی، , Vol.پیاپی ۶۵ , Year. (پاییز ۱۳۹۹),
Download
3.

طبیعت گرایی چوبک در چراغ آخر (بررسی داستان های کوتاه «اسب چوبی» و «آتما، سگ من» از دیدگاه مکتب ناتورالیسم)


Authors: دکتر مهری تلخابی مصطفی محمدی
طبیعت گرایی چوبک در چراغ آخر (بررسی داستان های کوتاه «اسب چوبی» و «آتما، سگ من» از دیدگاه مکتب ناتورالیسم), Vol.دو فصلنامه علوم ادبی، پیاپی ۱۵ , Year. (بهار و تابستان ۱۳۹۸),
Download
4.

تحلیل طرح واره های قدرتی در شعر حافظ


Authors: دکتر مهری تلخابی -دکتر تورج عقدایی
پژوهشنامه نقد ادبی و بلاغت، , Vol.سال هشتم شماره ۱ , Year. (بهار و تابستان ۱۳۹۸),
Download
5.

بررسی ویژگی های سبکی رمان «رازی در کوچه ها» بارویکرد سبک شناسی انتقادی


Authors:
نشریه تفسیر و تحلیل متون زبان و ادبیات فارسی (دهخدا)، ( , Vol.پیاپی ۳۶, Year. ۱۳۹۷,
Download
6.

نیم نگاهی به جنبه های تعلیمی شعر حافظ از منظر نظریه ی روایت شنو


Authors: دکتر مهری تلخابی
پژوهشنامه ادبیات تعلیمی، , Vol.پیاپی ۳۵ , Year. (پاییز ۱۳۹۶),
Download
7.

نگاهی به مهم ترین برادر کشی های شاهنامه از منظر نظریه ی عقده ی حقارت آدلر


Authors: دکتر مهری تلخابی
فصلنامه علمی تحلیل وتفسیر متون زبان وادبیات فارسی (دهخدا ), Vol.31, Year. 1396,
Download
8.

نیم نگاهی به مناسبات بینامتنی شعر قدمعلی سرامی با حوزه معرفتی عرفان


Authors: دکتر مهری تلخابی
نشریه علمی عرفان اسلامی, Vol.پیاپی 45-1394, Year. 1394,
Download
9.

تفرد در آثار سعدی در پیوند با سایه، نقاب و آنیما


Authors: دکتر مهری تلخابی -دکتر تورج عقدایی
فصلنامه علمی تحلیل وتفسیر متون زبان وادبیات فارسی (دهخدا ), Vol. پیاپی ۲۵ , Year. ۱۳۹۴,
Download
10.

بررسی رمان «پرنده ی من» اثر فریبا وفی از منظر سبک شناسی انتقادی


Authors: دکتر مهری تلخابی
فصلنامه علمی تحلیل وتفسیر متون زبان وادبیات فارسی (دهخدا ), Vol.پیاپی 21, Year. 93,
Download
11.

لایه های قابل تامل رمان ماه کامل می شود اثر فریبا وفی از منظر سبک شناسی انتقادی


Authors: دکتر مهری تلخابی -دکتر تورج عقدایی
فصلنامه علمی تحلیل وتفسیر متون زبان وادبیات فارسی (دهخدا ), Vol.پیاپی 20 , Year. 1393,
12.

آتش و اشک و خون: مثلث عشق


Authors: دکتر مهری تلخابی
نشریه علمی عرفان اسلامی, Vol.پیاپی 27, Year. 1390 ,
13.

شعر حافظ، واحه آزادی و آفرینش


Authors: دکتر مهری تلخابی
نشریه علمی عرفان اسلامی, Vol.پیاپی 23 , Year. 1389,
Download
14.

رابعه در گذار از پل مجاز


Authors: دکتر قدمعلی سرامی /دکتر مهری تلخابی
فصلنامه ادبیات عرفانی و اسطوره شناختی, Vol. سال ششم شماره ۱۸ ، صص ۴۷ -۶۲, Year. ( ۱۳۸۹),
Download
15.

نیم نگاهی به عرفان حافظ از منظر بینامتنیت


Authors: دکتر مهری تلخابی
نشریه علمی عرفان اسلامی, Vol.پیاپی 21, Year. 1388,
Download
16.

یادی از آیینه زارهای فرایاد (تاملی در مجموعه شعر چهارفصل دوستت دارم، سروده دکتر قدمعلی سرامی)


Authors: دکتر مهری تلخابی
کتاب ماه ادبیات, Vol. سال سوم شماره ۳۰ (پیاپی ۱۴۴ )، , Year. مهر ۱۳۸۸, Page:ص ۷,
Download
17.

پساساختارگرایی و عرفان حافظ


Authors: دکتر مهری تلخابی
فصلنامه ادبیات عرفانی و اسطوره شناختی, Vol.سال پنجم شماره ۱۴ , Year. (بهار ۱۳۸۸), Page:صص ۱۲ -۳۷,
Download
18.

خوانش ساخت شکنانه ی حکایت خلیفه و اعرابی با نگره های فمینیستی


Authors: دکتر مهری تلخابی
ماهنامه حافظ،, Vol.پیاپی 21 آذر 84 , Year. 1384, Page:ص 19,
Download
19.

تحلیل ساختاری سه قطره خون اثر سوررئالیستی صادق هدایت


Authors: مهری تلخابی
جستارهای ادبی, Vol.شماره 7 , Year. سال دوم 1389,
Download

ارائه ها و خلاصه ها

Farsi

1.

نقد ساختاری زنده به گور


دومین همایش ادبیات ونظریه ادبی
Location: ایران دانشگاه آزاد زنجان,
Date: آذر 89-
Authors: دکتر مهری تلخابی
Type : Presentation & Abstract, Lecturer,
2.

دیالکتیک مرگ وزندگی در شعر خیام


همایش بین المللی انجمن ترویج زبان وادب فارسی ایران
Location: ایران دانشگاه زنجان ,
Date: 1392/6/13-1392/6/15
Authors: دکتر مهری تلخابی
Type : Presentation & Abstract, Lecturer,
3.

تاملی بر فرایند فردیت زنان در شاهنامه با تکیه بر کهن الگوی آنیموس


همایش ملی «ادبیات و نظریه ادبی»
Location: ایران زنجان,
Date: 1393/12/2-
Authors: مهری تلخابی
Type : Presentation & Abstract, Lecturer,
4.

جنبه‌های دوگانه پیر خرد در شاهنامه


همایش ملی «ادبیات و نظریه ادبی»
Location: ایران زنجان,
Date: 93/12/2-
Authors: قدمعلی سرامی-مهری مهری تلخابی –مریم تلخابی
Type : Presentaion, others,
5.

عشق در نظرگاه رابعه بنت کعب ورابعه عدویه


همایش بین المللی بزرگداشت رابعه بلخی
Location: تاجیکستان ,
Date: آوریل 2010-
Authors: دکتر قدمعلی سرامی /دکتر مهری تلخابی
Type : Presentation & Abstract, Lecturer,
6.

نیم نگاهی به انگاره های مکتب ساختارگرایی در قلمرو ادبیات


ادبیات ونظریه ادبی
Location: دانشگاه آزاد اسلامی زنجان,
Date: آذر 88-
Authors: دکتر مهری تلخابی
Type : Presentaion, Lecturer,
1.

فصلنامه علکی زبان وادبیات فارسی (دهخدا )


1397- داور,
1. نقد ادبی - حافظ پژوهی -ادبیات معاصر
Top