.::.بخشنامه در خصوص ارائه مدارک بیمه زیر دو ماه.::.

بخشنامه در خصوص ارائه مدارک بیمه زیر دو ماه به امور بیمه

تاریخ: 2017/14/11 - 18:11


اطلاعیه

به اطلاع اساتید و همکاران محترم می رساند :

طبق بخشنامه سازمان مرکزی مهلت ارائه مدارک بیمه تکمیلی به امور بیمه  در محدوده زمانی زیر دو ماه از تاریخ صدور می باشد.خواهشمند است در اسرع نسبت به ارائه مدارک بیمه تکمیلی خود به اداره امور بیمه اقدام نمایید.