.::.تخفیف دانشجویی.::.

تخفیف دانشجویی

تاریخ: 2016/03/12 - 09:55


قابل توجه دانشجویان گرامی ..............

دانشجویان محترم پس از ثبت نام دانشگاه  یک ماه جهت ارائه مدارک تخفیف دانشجویی فرصت دارند.