.::.دفتر فن آوری اطلاعات وارتباطات.::.

دفتر فن آوری اطلاعات وارتباطات

تاریخ: 2016/11/08 - 05:06فناوری اطلاعات و ارتباطات 

   Information and communication technologies، به اختصار ICTعبارتی کلی در برگیرندهٔ تمام فناوری‌های پیشرفتهٔ نحوهٔ ارتباط و انتقال داده‌ها در سامانه‌های مخابراتی است. این سامانه می‌تواند یک شبکهٔ مخابراتی، چندین کامپیوتر مرتبط با هم و متصل به شبکهٔ مخابراتی، و همچنین برنامه‌های استفاده شده در آنها باشد.

 یافناوری‌‌اطلاعات‌وارتباطات( Information & Communication Technology)، بدون شک تحولات گسترده ای را در تمامی عرصه‌های اجتماعی و اقتصادی بشریت به دنبال داشته و تاثیر آن بر جوامع بشری بگونه‌ای است که جهان امروز به سرعت در حال تبدیل شدن به یک جامعه اطلاعاتی است. جامعه ای که در آن دانایی و میزان دسترسی و استفاده مفید از دانش، دارای نقشی محوری و تعیین کننده است. گستره کاربرد و تاثیرات آن در ابعاد مختلف زندگی امروزی و آینده جوامع بشری به یکی از مهمترین مباحث روز جهان مبدل شده و توجه بسیاری از کشورهای جهان را به خود معطوف کرده است.

 مشخصات مسئولین واحد:

 

 مدیر فن آوری اطلاعات وارتباطات

نام و نام خانوادگی : آقای مهندس نجم الدین حسنی

  مدرك تحصيلي :  :  مهندسي كامپيوتر نرم افزار- ارشد مدیریت  

   پست الكترونيكي:  : nhassani@iauz.ac.ir
   شماره مستقیم : 33114218-024

 تلفن داخلی : 218

**************************************
مسئول خدمات ماشینی   :

نام و نام خانوادگی:  خانم  مهندس مریم اصغری
http://217.218.226.130/userfiles/temped/0/IMG_9223.JPG

مدرك تحصيلي :  مهندسي كامپيوتر نرم افزار - ارشد مدیریت سیستمهای اطلاعاتی وفناوری

   پست الكترونيكي  masghari54@gmail.com:

شماره تماس :  33114247-024

 تلفن داخلي :247

 

***************************************

مسئول اینترنت

نام و نام خانوادگي: خانم مهندس فیروزه اسدی زنجانی

   مدرك تحصيلي :  مهندسي كامپيوتر نرم افزار  - ارشد مدیریت سیستمهای اطلاعاتی وفناوری     

   پست الكترونيكي:

f.asadi@iauz.ac.ir
   شماره مستقیم :33114247-024

 تلفن داخلي:247

*************************************

                      

کارشناس فناوری   :

نام و نام خانوادگی : آقای مهندس اسماعیل خادم

   http://217.218.226.130/userfiles/temped/19/image/Copy%20of%201.JPG                                                                                                         

مدرک تحصیلی : کارشناسی ریاضی کاربردی     - ارشد مدیریت مالی  

پست الکترونیکی:  

khadem0241@yahoo.com     

شماره تماس :  33114354-024

تلفن داخلی : 354    

**********************************

مسئول سخت افزار وشبکه :

نام و نام خانوادگی : آقای مهندس جلال اطاعتی

http://217.218.226.130/userfiles/temped/0/jalal.jpg  

 مدرك تحصيلي :  مهندسي كامپيوتر نرم افزار- ارشد مدیریت      

پست الكترونيكي     jetaati@iauz.ac.ir   :

شماره تماس :  33114217-024

تلفن داخلی : 217

                                                                                                                                                                                                    

 

واحد خدمات ماشینی

اهم وظايف وفعاليتهاي اين اداره بشرح زير ميباشد:

 

الف:فراهم آوردن مقدمات انجام عمليات آموزشي دانشجويان طبق نيازهاي اعلام شده ازطرف حوزه معاونت آموزشي بصورت ماشيني ازقبيل:تعريف دروس, تهيه فرمهاي انتخاب واحد, حذف واضافه, حذف اضطراري و ... قبل ازعمليات مربوطه, تهيه ليستهاي مختلفوتهيه گزارشات مختلف (ازقبيل آماري ياكارنامه و....)

ب:استمراروبهبودخدمات ماشيني دانشجويان منطبق بانيازهاي مديريت حوزه

ج:توسعه سيستم آموزشي موجودوايجادقابليتهاي جديد.

د:حفظ وحراست ازاطلاعات تحصيلي دانشجويان

ه:طراحي وپياده سازي فرمهاي مختلف تحصيلي واستانداردسازي آنها.

ز:اتصال دانشكده هاي تابعه وسايرواحدهاي متقاضي دربهره گيري ازشبكه اطلاع رساني سيستم خدمات آموزشي.

ح:تهيه نرم افزارهاي موردنيازحوزه معاونت آموزشي براساس نيازهاي تعريف شده

ي:تهيه گزارشان آماري وتحليلي متنوع ازمجموعه بانك اطلاعاتي موجوددرجهت تامين نيازهاي اطلاعاتي مديريتي واجرائي

ك:مديريت نرم افزاربانك اطلاعاتي اعضا هيات علمي واطلاعات تدريس آنها

ل:ترويج فرهنگ استفاده ازتسهيلات كامپيوتري موجوددرميان نيروهاي حوزه معاونت آموزشي خصوصا" مسئولان قسمتهاازطريق آموزشهاي لازم

 

 

واحد شبکه

 

 

 

وظایف واحد شبکه:http://www.iauz.ac.ir/files/admin/fnavari/net1.jpg

1. تحليل، طراحي،توسعه، نگهداري و پشتيباني شبکه اينترنت و اينترانت دانشگاه

 2 . مديريت امنيت شبکه دانشگاه و جلوگيري از نفوذ و حمله به آن

 

 

 

 3 . ارايه خدمات تبادل داده‌اي مناسب به اعضاي دانشگاه

 

http://www.iauz.ac.ir/files/admin/fnavari/net2.jpg

 

 

 

 4 . مشاوره، کنترل و نظارت بر تهيه يا خريد تجهيزات شبکه

 

 

 

 5 . مهندسي مجدد، ارتقاء و بروزرساني شبکه‌هاي ارتباطي و سرويس‌هاي مربوط با محوريت يکپارچگي سيستم‌ها واولويت آن‌ها 
    

 

 

 

 

 

 6 . مستندسازي فعاليت‌ها و سرويس‌هاي ارايه شده و تهيه گزارش‌هاي مورد نيازhttp://www.iauz.ac.ir/files/admin/fnavari/net3.jpg

 

 

 

 

 

 

واحد سخت افزار

 

اهم شرح وظایف:

 

1.     تهیه شناسنامه کامپیوترهای شبکه                                                                                                                   http://217.218.226.130/userfiles/temped/0/hardware%281%29.jpg

 

2.     اجرای طرح شبکه کردن کامپیوترها

 

3.     انجام مراحل کارشناسی خرید ،تعمیر ،و بروز در آوری تجهیزاتIT

 

4.     رفع مشکلات سخت افزارهای کامپیوترهای شبکه

 

5.     تایید درخواست خرید تجهیزات کامپیوترهای واحد

 

6.     تهیه لیست خرید تجهیزات سخت افزاری و نرم افزاری

واحد نرم افزارواینترنت

پشتيباني از سرورهاي دانشگاه از وظايف واحد نرم افزاراست  . مسئوليت هاي اين واحد به شرح زير مي باشد :


1 . پشتيباني ميل سرور اساتيدhttp://217.218.226.130/userfiles/temped/server2.jpg

2 . پشتيبان سرور اکانتینگ

3 . پشتيباني از سرورdial up

4 . پشتيباني وب سايت دانشگاه

5 . پشتيباني وب سايت اساتيد

6 . پشتيباني DNSدانشگاه

7. . پشتيباني از سرور آنتي ويروس

10 . پشتيباني از سايت هاي همايش ها و سمينارها

11. بروز رساني وب سايت دانشگاه

12 . مشاوره جهت طراحي وب سايت هاي همايش ها و کنفرانس ها

13. پشتیبانی از نرم افزارهای مالی

14.پشتیبانی  نرم افزار دبیرخانه و اتوماسیون اداری

15.پشتیبانی از UTM(سایبرم)

16.پشتیبانی از EMCو سرورهای مجازی آن

 امورسایتهای رایانه ای

مجموعه سایتهای دانشکده فنی  و مهندسی و دانشکده علوم پایه و علوم پزشکی

سایت عمران

این سایت جهت استفاده گروههای عمران- معماری - متالورژی - مکانیک تجهیز و راه اندازی گردیده است.

سایت اینترنت

این سایت نیز جهت برگزاری کلاسهای اینتزنت از قبیل دروسی مانند سمینار - رزنت -آشنایی با اینترنت در اختیار دانشجویان و اساتید محترم میباشد

سایت پروژه

این سایت بهمراه سایت عمران قسمت دیگری از نیازهای نرم افزاری گروههای دانشکده فنی و مهندسی را جبران مینماید