.::.زمان ملاقات با ریاست محترم دانشگاه.::.

زمان ملاقات با ریاست محترم دانشگاه

تاریخ: 2015/14/03 - 12:17


ساعت 10 الی 11 دانشجویان

   
   
   

ساعت 11 الی 12 کارکنان

یکشنبه

ساعت 10 الی 11 دانشجویان

ساعت 11 الی 12 اساتید

 

سه شنبه

ساعت 9 الی 10 دانشجویان ارشد ودکترا

 

 

چهارشنبه