.::.اطلاعیه های ثبت نام.::.

اطلاعیه های ثبت نام
تاریخ: 2020/13/09 - 23:52

 اطلاعیه ثبت نام( شماره۱)

با عنایت به شروع به کار سامانه آموزشیار و تجمیع همه امور مربوط به ثبت نام و آموزش در این سامانه و با توجه به  ترافیک بالای کاربران به صورت کشوری، در صورت بروز اختلال در روند ثبت نام و انتخاب واحد، در نوبت های بعدی امکان تکمیل فرآیند انتخاب واحد برای دانشجویان ایجاد خواهد شد.

روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی استان زنجان

 اطلاعیه ثبت نام (شماره۲ )

دانشجویان گرامی توجه فرمایند در تجمیع اطلاعات سامانه آموزشیار ممکن است مغایرت هائی در اطلاعات آموزشی و مالی بوجود آمده باشد که به تدریج مرتفع خواهند گردید.

روابط عمومی دانشگاه ازاد اسلامی استان زنجان

اطلاعیه ثبت نام ( شماره ۳ )

دانشجویان گرامی در نظر داشته باشند تجمیع اطلاعات دانشگاه به صورت یکپارچه کشوری در سامانه آموزشیار صورت می گیرد لذا تنها امکان انتخاب واحد برای نیمسال جاری از طریق این سامانه بوده و به همین دلیل امکان انتخاب واحد در روزهای آینده نیز فراهم خواهد گردید.

روابط عمومی دانشگاه آزاد استان زنجان )