.::.شرایط ثبت نام و اعطای تسهیلات بانک قرض الحسنه مهر ایران.::.

شرایط ثبت نام و اعطای تسهیلات بانک قرض الحسنه مهر ایران

تاریخ: 2019/29/07 - 13:42


اطلاعیه وام دانشجویی

شرایط ثبت نام و اعطای تسهیلات بانک قرض الحسنه مهر ایران

زمان ثبت نام در سامانه ساجد

ردیف

زمان  تحصیل

شروع ثبت نام در سامانه ساجد

پایان ثبت نام در سامانه ساجد

1

نیمسال اول تحصیلی

پانزدهم مرداد ماه

پانزدهم مهر ماه

2

نیمسال دوم تحصیلی

دهم دیماه

دهم اسفند ماه

 

-         ثبت نام از طریق سامانه sajed.iau.ir        توسط دانشجو.

-         مبلغ وام پس از طی تشریفات اداری وقانونی به حساب شهریه دانشجو منظور می گردد.

-          پیگیری ومشاهده روند اجرایی تا دریافت تسهیلات از طریق سامانه ساجد توسط دانشجو.

-         طبق بخشنامه به دانشجویانی که شهریه آنان از طریق بنیاد ، بهزیستی و... پرداخت می شود ، وام فوق تعلق نمی گیرد.

صندوق رفاه دانشجویی

دانشگاه آزاد اسلامی زنجان