.::.فراخوان عمومي سال 97- جذب هيات علمي .::.

فراخوان عمومي سال 97- جذب هيات علمي دانشگاههاي استان زنجان

تاریخ: 2018/09/10 - 07:16


آگهي فراخوان عمومي سال 97- جذب هيات علمي دانشگاههاي آزاد اسلامي استان زنجان

دبيرخانه هيات اجرايي جذب هيات علمي استان زنجان به منظور تکميل کادر هيات علمي مورد نياز خود در دانشگاههاي آزاد اسلامي مستقر در استان زنجان اقدام به ثبت نام مي نمايد . متقاضيان ميتوانند جهت کسب اطلاعات بيشتر به آدرس اينترنتي  sajed . iau. ir ( سامانه ساجد ) مراجعه نمايند.

دبيرخانه هيات اجرايي جذب هيات علمي دانشگاههاي آزاد  اسلامي استان زنجان