سرور ایمیل آدامیک دانشگاه آزاد اسلایم زنجان راه اندازی شده است. برای ایجاد ایمیل دانشگاهی با پسوند iauz.ac.ir@ باید دانشجوی کارشناسی ارشد، دکتری، و یا عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی زنجان باشید. برای دریافت user , pass ایمیل دانشگاهی می توانید هر روز از ساعت 9 الی 10 به مرکز انفورماتیک دانشگاه آزاد اسلامی زنجان واقع در اعتمادیه ، سرکار خانم مهندس اسدی مراجعه نمایند. همچنین در صورت لزوم می توانید با شماره تلفن داخلی 2259 هماهنگی های لازم را داشته باشید. وب سایت ایمیل دانشگاهی در آدرس http://mail.iauz.ac.ir می باشد.
جهت دیدن عکسهای بیشتر کلیک کنید
دسترسی سریع