همایش پیشگیری از اعتیاد
معاون آموزشی وزیر علوم: ما خود را از دانشگاه آزاد اسلامی و دانشگاه آزاد اسلامی را از خود می دانیم/ دانشگاه آزاد اسلامی باید به سمت درآمدهای غیر شهریه ای برود.
جهت دیدن عکسهای بیشتر کلیک کنید
دسترسی سریع